ATL.no | Kart | Informasjon

Dødsulykker i trafikken

Ulykker og filtrering

Under kartet kan du filtrere ulykker på sted, år og månede.

For hver ulykke kan du trykke på "Vis" for å få opp en boks på kartet med litt mer informasjon om ulykken.

Bruk av kartet

Du kan navigere i alle retninger ved å holde musknappen nede på kartet og dra musen dit du ønsker å flytte kartet. Du kan også bruke pil-knappene oppe i venstre hjørnet på kartet til å navigere. Dersom du trykker på knappen i midten av alle retningsknappene kommer du tilbake til der du startet.

Under navigasjonsknappene på kartet kan du endre forstørrelsen på kartet. Trykker du på pluss så forstørrer du og hvis du trykkre på minus så forminsker du. Du kan også velge forstørrelsesnivå ved å trykke på "stigen" som er i mellom de to knappene.